20 stran hraček

Oceňovaná monografie Libuše Niklové vychází v reedici, doplněná o 20 stran nově nalezených původních hraček i informace o světovém putování výstavy 200 dm3 dechu a nové sérii hraček letos vytvořené designéry Janem Čapkem, Jerry a Annou Kozovými a Zuzanou Lednickou. Zuzana taky tentokrát knize navrhla o trochu jiný hřbet, což ale poznáte jen, když budete mít obě vydání v knihovně.