Česká alzheimerovská společnost

Koláže z každodenních věcí v centru vizuálního stylu vytvářejí nezvyklé situace, které jsou pro mnoho pacientů s Alzheimerovou chorobou až příliš běžné. Rozbitý svět, v němž dávno osvojené souvislosti a s nimi i spojení s většinovou společností přestaly existovat, připomíná meziválečnou tvorbu avantgardistů a s ní tenkou hranici mezi kreativitou a nemocí, ale i stárnutí a vybledávání kdysi revolučních konceptů. To podtrhuje použití vždy jen dvou barev pomáhající občanskému sdružení redukovat náklady na tisk. Logo se spojkou „a“ a zároveň počátečním písmenem jména dr. Aloise Alzheimera je pak jako věta, kterou mluvčí začne, ale najednou neví, o čem chtěl mluvit. Rozvádí ho i slogan Nezapomeň na..., který dochází různých užití při akcích jako je Týden paměti, Nezapomenutelný večer nebo Gerontologické dny.

2018

Další z kategorie Vizuální identita: