Čtyři (nebo dvě) nejkrásnější knihy

51. ročník Nejkrásnější knihy nám nadělil hned čtyři ceny. Typo 9010 – České digitalizované písmo v úpravě Zuzany Lednické dostalo 1. Místo, Cenu Ministerstva kultury v kategorii Odborná literatura a od letos výjimečně zřízené Nejkrásnější komise ještě Cenu České televize. A Sešit pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí II. Procvičování krátkodobé paměti. Obtížnost 2 pro Českou alzheimerovskou společnost od Zuzany Lednické a Anny Divišové má 1. místo v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky a ještě Cenu čestného předsedy Nejkrásnější komise Jana Činčery. Radost veliká.