Edice m

Jedním z prvních hotových výstupů činnosti Kunsthalle Praha, vznikající umělecké instituce s galerií v jádru staré Prahy, a vlajkovou lodí její plánované edukační činnosti, je Edice m, zaměřená na život a dílo středoevropských umělců, kteří v české knižní produkci nemají adekvátní zastoupení. Inaugurační titul série vytvářené ve spolupráci s nakladatelstvím Academia a aukční síní KODL, přináší zatím nejrozsáhlejší klasifikaci a interpretaci díla Antonína Chittussiho (1847–1891), který jako jeden z prvních v české malbě upíral pozornost na městské periferie a industriální krajinu. Následovat budou mj. monografie Teodora Rotrekla, Grigorije Musatova, Karla Součka, Jan Smetany, Vincence Beneše, Vojtěcha Hynaise a dalších. Podobu řady graficky sjednocuje značka edice, písma z rodiny Suisse Works a Suisse Intl a konečně fotografie na obálce doplněná barevností odvozenou z umělcova díla. Idea Andrey Vacovské na fotografii vizualizuje současné obcházení díla z různých úhlů a koncepci edice coby aktualizace a „tvůrčí interpretace odkazu umělce“. Demonstruje dobovou podmíněnost pohledu na prezentovanou tvorbu – čtení života a práce autorů v kontextu dneška a jejich současné prezentace, radikálně odlišné od situace, v níž autoři tvořili. „Jedná se tedy o zpřítomnění díla pomocí myšlenkových konstrukcí, aby bylo zřejmé, že vybraný umělec své předmětné dílo v podobě artefaktů sice uzavřel, ale v rovině mentálních procesů je jeho dílo schopno dále existovat, a nakonec i vytvářet progresivnější biografická schémata,“ píše v úvodu edice její vedoucí Štefan Tóth.

2020

Další z kategorie Publikace: