Grandhotel Pupp

Nové logo a od něj se odvíjející vizuální styl slouží k zastřešení širokého spektra aktivit druhého nejstaršího hotelu v Evropě, s tradicí od roku 1701. Karlovarská budova v monumentálním neobarokním slohu v prvních skicách vedla ke kudrlinkám kancelaresek (ozdobných písem stále nesoucích otisk husího brka), ale nad dobovým krasopisem záhy zvítězila čistá, modernější typografie – elegantní, ale zachovávající „zkroucenost“ pouze v náznacích několika tahů. Současný výraz, ladnost abstrahovaná na základní tvary, jen dřík a lesk. Na ně navazuje tenký grotesk GT America určený pro doplňkové informace. Společně, od tiskovin po pytlíky na boty a čepice do sprchy, podporují na pokojích dojem uklizenosti a klidu, stranou od ornamentálního hlaholu společných prostor. Přímočařejší odkazy na dekorativnost luxusu minulých století do vizuálu ale nakonec přináší stylizovaný znak odvozený z mřížky v interiéru hotelu, nabízející specifická použití v rastrech a ozdobných pásech. V královské tmavě modré směle vystupuje z jemně vanilkového pozadí, odpovídajícího fasádě hotelu.

2020
  • Klient: Grandhotel Pupp
  • Art director: Aleš Najbrt
  • Designer: Jakub Spurný
  • Spolupracující: Michael Dolejš (webdesign), Breezy (web development)
  • Písmo: GT America
  • Druh: Interiér, Restaurace, Web, Značka

Další z kategorie Vizuální identita: