Habitable

Společenské teorie mluví o tom, jak naše chápání světa formuje struktura jazyka, která pracuje se zdánlivě se vylučujícími dvojicemi jako dobro/zlo, vpravo/vlevo, bílá/černá, muž/žena nebo příroda/kultura. Digitální svět je pak postaven zcela na dualitě 1/0. Firma Habitable vytváří aplikace, které analyzují a učí se preference uživatelů a proto jsme jako hlavní princip její identity navrhli nekonečnou hru s binaritami, ať už v podobě obrazů nebo slov ve firemním písmu Matter HBTBL.

2018

Další z kategorie Vizuální identita: