Hotel Yasmin

Grafický koncept pro hotel Yasmin vychází z moderní transformace kaligrafického pojetí základního symbolu loga hotelu. Celý vizuální styl pracuje s volně upravovanými rastry, které jsou výrazně zapojeny do interiéru s ohledem na používané materiály. Grafický koncept ovlivňoval od začátku stavby hotelu jeho celkové řešení v úzké spolupráci se studiem Mimolimit.

2006

Další z kategorie Vizuální styl: