Jan Šícha (ed.): S (ne)lidskou tváří?! 1938–1989

Vrstevnatá vizuální koláž několika autorů hledá souvislosti událostí let 1938–89 a jejich dobové vizuální reprezentace s uměleckou tvorbou stejné doby ve sbírkách Národní galerie. K Janu Šíchovi, Daniele Kramerové, Marcelovi Fišerovi a Martinovi Tichému se přidala i Zuzana Lednická, kterou, jak se píše v úvodu „zaujalo, jak je celek mnohotvárný a kolik je v něm informací. Podílela se na konečném výběru materiálu a stala se vlastně další autorkou. Vznikla pěti subjekty vybraná koláž, která vypráví o době nesvobody.“ Reprodukce artefaktů ze sbírek – které nutně vznášejí otázku po tom, co galerie v dané době sbírala – dostaly prostor na lesklém křídovém papíře, dobové písemné i obrazové dokumenty, rozhovory či uměleckohistorické texty naopak na obyčejném ofsetu. V rámci odlišení různých typů textů vytvořil Jakub Spurný pro básně v knize vlastní strojopisné písmo Werke. Jakoby to nebylo už tak dost složité, kniha vychází ve třech jazykových mutacích, čili papíry, barevné podklady i grid ze žlutých linek, který se propsal na všechny stránky včetně obálky, zůstávají, zatímco množství textů, zejména kvůli překladům faksimilií dokumentů, se podstatně mění.

2019

Další z kategorie Publikace: