Kantýna

Zavřený Čestr částečně nahrazuje v mnoha ohledech velkolepá restaurace zaměřená na české hovězí a vepřové v ulici Politických vězňů. Napětí mezi vysokým a nízkým, mezi bankovním palácem a řezničinou (ačkoli v zásadě je to přece stejná práce), honosností mramorového obětního oltáře v secesním interiéru bývalého zednářského sídla a přiznanou nerezovou surovostí gastrovybavení se odrazila v architektuře Rudolfa Netíka i designu našeho Bohumila Vašáka a ve forenzních fotografiích Dušana Tománka. Sofistikované artdecové rastry, elegantní kapesníčky a zdobné písmo při bližším pohledu odhalují prostou základní konstrukci – kost. V tom se principiálně přibližují člověku – co vypadá důstojně, je ve skutečnosti jen sbírka masa a kostí. V tomhle případě ale kostí hovězích, se správným poměrem stran, definovaným ve spolupráci s řezníky. Z kostěného loga vznikla ve spolupráci s Markem Pistorou kompletní abeceda a klouby v písmu se tak stávají jediným ornamentem v jinak prosté grafické identitě, jejíž barevnost navazuje stejnou měrou na Čestr a Naše maso jako na užití fialové v katolické církvi. 

2017
  • Klient: Ambiente
  • Designer: Bohumil Vašák
  • Spolupracující: Marek Pistora (písmo), Rudolf Netík (architektura), Kristina Netíková (kostýmy), Petra Dočekalová (písmo), Dušan Tománek (foto)
  • Písmo: Autorské
  • Druh: Značka, Interiér, Obal, Restaurace

Další z kategorie Vizuální identita: