Karel IV. Císař z Boží milosti

Vizuální styl výstavy, která představila umělecká díla z období vlády posledních Lucemburků (1347–1437), je založen na výrazném písmenu "K" umístěném na pozadí kříže a vybraném uměleckém díle. Rozsáhlý katalog v české a německé mutaci, mapující lucemburskou problematiku (680 stran, téměř 700 obrázků) dovršil téměř dvouletou práci na celém výstavním projektu Karla IV. Výstava vznikla ve spolupráci s Metropolitním museem v New Yorku, kde proběhla v roce 2005.

 

 

2006

Související práce:

Další z kategorie Publikace: