Lost Europe

Z 574 fotografií pořízených třemi autory Karlem Cudlínem, Janem Dobrovským a Martinem Wágnerem během tři desetiletí vybrala Zuzana Lednická 139 do pomyslného příběhu, orientovaného ponejvíc teritoriálně. Střídají se v něm lidé, zvířata a krajina a mezi nimi prázdnota. Pro fotografy sdružení 400 ASA není Ukrajina jen geografická a kulturní jednotka, země na okraji, „země, kde chodíš po kostech a kozy se pasou na hrobech vedle garáží“, země, kterou vysály pogromy, hladomory, odsuny, války a dnešní pokroucený braindrain. Ale především jakási předem formulovaná sentimentální představa jednoduššího předindustriálního života (který už nikdo nechce žít). Zatímco ti schopní staví naše západní domy a utírají v nich prach na knihovnách, na fotografiích zůstávají stařenky a děti, koně, psi a kočky a zápas o uspokojení základních lidských potřeb. Klasické knižní provedení a separaci mentálních prostorů obrazu a slova respektují fotografie tištěné třemi černými na hlazeném papíře, oddělené od stříbrných textů Petry Procházkové na černém drsném papíře. Modrofialová plátna a předsádky vše balí do vlastního romanticko-magického roucha.

2020

Další z kategorie Publikace: