Makropulos

Agentura zastupující přední mladé hráče staré hudby si zasloužila značku bez klasických klišé – zvučně rozechvělou literu M z pěti linek rozvibrované notové osnovy v kombinaci s pulzující oranžovočervenou mladé krve, barvou téměř pokrevního spojení pevně semknuté rodiny jednatelství a reprezentovaných interpretů. K tomu písmo Rhymes, nejsoučasnější interpretace nejtradičnějšího Timesu a makro efekt zoomu – nahlédnutí do tepny současné vážné hudby.

2020

Další z kategorie Vizuální identita: