Masarykova Univerzita

„Praha je město gotické, Olomouc město barokní, Brno město funkcionalistické. My jsme svým prostředím předurčeni hledat krásu v jednoduchosti a účelnosti,“ přihlásil se rektor Muni Mikuláš Bek v květnu 2017 k brněnské architektonické tradici, která město činí světovým. Společně se zadáním soutěže, které definovalo Muni jako sebevědomou, přitažlivou, v pravém slova smyslu moderní instituci, se tak stal funkcionalismus základem našeho uvažování nad novou identitou, která se naplno rozvine se stým výročím založení univerzity v roce 2019. Meziválečné avantgardy korespondují nejen s dobou vzniku univerzity, ale taky s demokratickými hodnotami, které dnes druhá univerzita v zemi reprezentuje, stejně jako s její pozici mladšího, poněkud drzého sourozence, který do situace přináší změnu do velké míry založenou na nových technologiích. Logo je tedy současnou interpretací tvarosloví nápisů na budovách Bohuslava Fuchse, ale i prací Ladislava Sutnara nebo neustále živého Bauhausu. Písmo Muni Marka Pistory, které je základem loga i celého vizuálního stylu, je monospace (tj. zachovává stejný prostor pro všechny litery, široké „m“ nebo úzké „i“), základ kódování, ale i znak jisté demokratické rovnosti a univerzálního vzdělanostního základu. Forma zde ale sleduje funkci nikoli jen v jednoduchosti geometrických linií, stavění identity na písmu a absenci dekorací (v tomhle případě symbolu), především ale vytvořením funkčního, skutečně jednotného systému pro devět fakult univerzity a mnoho úrovní jejích orgánů a pracovišť. Jednotlivé prvky vizuálního stylu začne univerzita postupně aplikovat od března 2018. První diplomy s novým logem dostanou studenti promující v říjnu téhož roku.

2017

Další z kategorie Vizuální identita: