Na značky!

Pohyb cvičenců v hromadných skladbách zaznamenaný pomocí různobarevných bodů, čar a šipek se stal základem oficiálního plakátu XVI. všesokolského sletu 2018. Prostá grafická znázornění složitých choreografií nám připomněla elegantní jazyk Bauhausu nebo legendárního designera Ladislava Sutnara. Předválečná doba a význam Sokola coby demokratické instituce, stejně jako uvedených designerů před druhou světovou válkou, nám souzněly se současnými potřebami, což jsme podtrhli méně či více vážně použitými hesly.

20/3/2018