NGP

Logo, které na jaře 2018 bylo součástí vítězné prezentace v soutěži o vizuální identitu největší české galerijní instituce, představovalo zkratku otevřeného prostoru, který je potřeba definovat a rozvíjet v dlouhodobém procesu. Nehledě na novou vizuální podobu se nám během následujícího roku dařilo naplňovat hlavní cíl vlastní změny stylu – důsledné sjednocení komunikace galerie a zviditelnění jejích aktivit v celém hlavním městě i za jeho hranicemi pod jednou identitou. Zavedli jsme systém prezentace jednotlivých budov ve správě NGP, každou s vlastní brožurou. Iniciovali a vytvořili jsme programové měsíční brožury a mapu všech lokací NGP. Aktualizovaný věrnostní program Klub přátel teď přirozeným způsobem prezentuje díla ze stálých sbírek (je jich tam poměrně dost). Systemizovali a rozšířili jsme spolupráci s ilustrátory na brožurách k doprovodným programům, zejména těch pro děti a mládež. A vedle pokračující práce na katalozích a grafice jednotlivých výstav, případně jejich zadávání a spolupráce s dalšími autory, je nejlepším důkazem progresu organizace to, že se nám styl podařilo prosadit i na uniformy bezpečnostní služby.

2019

Další z kategorie Vizuální identita: