Příspěvek Nadaci Charty 77

Průkopník moderní charitativní činnosti v československém prostoru, Nadace Charty 77, letos oslavuje 35 let existence a její nejznámější sbírka, Konto Bariéry, slaví 20 let podpory handicapovaných. Jsme rádi, že jsme mohli přispět novým vizuálním stylem.

Související práce: