Řízení letového provozu

Bezpečnost leteckého provozu považujeme za odpovědnou a svým způsobem obdivuhodnou práci, která zajišťuje volnou výměnu informací, věcí a lidí. Letité logo letadýlka jsme nahradili letovým sektorem, který je otevřeným průsečíkem drah, odletů a příletů. I jeho barvy, inspirované obrazovkou radaru, reprezentují oblohu v neuzavřeném čtyřiadvacetihodinovém cyklu různých denních i nočních dob. Nové logo taky nabízí mnoho možností, jak svoje tvarosloví (dráhy, výseče, barvy) promítnout do vizuálního stylu – samo už je vlastně vizuálním stylem, který snadno pokryje různé formáty, od klíčenky po balón. 

2016

Další z kategorie Vizuální identita: