Sklonar

Galerista Zdeněk Sklenář otevřel v roce 2011 na pražském Smetanově nábřeží bílou krychli jednoduše nazvanou S. Prostota prostoru architekta Josefa Pleskota se odrážela i v drobných kartičkách pozvánek, které uváděly vždy různou číselnou hodnotu odvozenou z vystavených děl (například barevnou RGB hodnotu malby). Galerii po dvou letech rozmetal výbuch plynu v sousední budově, ale technicistní písmo studio používá pro další a další projekty – asi nejčastěji z víc než dvacítky písem, které tu vznikly. Charakteristickými znaky Sklonaru jsou znaky „D, I, Y“ s delšími patkami. Svislé, otevřené zakončení tahů malých písmen „f, g, j, r, t“ a „y“ vnáší do jinak geometrické kresby lehkou dynamiku. Pravidelné „s“ je v příjemném kontrastu k výraznému „a“. Hravost abecedy podtrhují výrazné tvary interpunkce a diakritiky. Sklonar je rafinované písmo, které se na první pohled zdá přísně geometrické, bližší pohled ale odhalí překvapivé živé detaily. Může být nasazen nenápadně, nebo tak, aby poutal okamžitou pozornost. Naposledy jsme ho použili na koloběžky.  

Počet řezů:
3

Počet znaků v řezu:
411

Sklonar je k prodeji na briefcasetype.com

2016

Související práce:

Další z kategorie Písmo: