Výroční zpráva Českých center 2012

Česká centra tvoří síť kulturních ambasád v jedenadvaceti metropolích na třech kontinentech, která ročně připraví přes 2500 projektů. To znamená spoustu fotografií ve velice různých podobách. Bohumil Vašák jim dal jednotný ráz převedením do monochromu a pokrytím stylizovanými spojnicemi a informačními uzly, které mimochodem pocházejí z extrémně přiblíženého loga Českých center. 

2013

Další z kategorie Vizuální identita: