Výroční zpráva PPF 2014

Výroční zpráva z roku 2014 staví na dvojjedinosti. Václav Jirásek vyfotil městské krajiny a zákoutí PPF Gate povětšinou ze střechy dejvického sídla skupiny a vedení představuje vždy formální a neformální, černobílý a barevný portrét. Podobný princip se odráží i ve volbě papíru Bindakote, natíraného jen z jedné strany – z jedné strany lesklého a z druhé přírodně drsného. Unikátně použité technické detaily pokračují dobře rozevíratelnou finskou vazbou Otabind i použitím stále ještě nestandardního stochastického rastru. Zjednodušená barevnost i logo a písma Sabon a Aperçu už předznamenávají nový vizuální styl PPF.

2015

Další z kategorie Vizuální identita: