Spinoco

Klient: Spinoco,

Designer: Martin Vácha


Písmo: Avenir Next,

Typ: Značka, Web,

Rok: 2011