Česká televize Off Air

Nové logo České televize se v různorodých aplikacích přelévá z obrazovky do fyzického světa, na přenosové vozy i na vinčuc. Letošní návrat k původní, ale modernizované značce České televize, nově zjednodušené „televizní obrazovce“, kterou ČT používala skoro padesát let, doplňuje současné písmo TV Sans navržené s ohledem na snadnou čitelnost v televizním vysílání i identifikaci s Českou televizí v logotypu a ve všech dalších využitích vizuálního stylu. A kdo by nevěděl, vinčuc je molitan na mikrofon.

2012

Další z kategorie Vizuální identita: