Nejkrásnější české knihy roku 2016 – Cena svazu polygrafických podnikatelů

3. místo uděleno tiskárně Dekameron za knihu Jiří Černický. Dolby malba. Mezi postmodernou a neokonceptualismem / Dolby Painting. Between postmodernism and neoconceptualism

10/4/2017

Další z kategorie Ocenění: