Jiří Černický: Dolby Malba

Klient: Jiří Černický,

Designer: Marek Pistora

Písmo: Typewriter, Franklin Gothic,

Typ: Kniha,

Rok: 2016