Tomáš Trnobranský (1975) studoval grafický design na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1995—1999). Pracoval dlouhodobě pro Galerii hlavního města Prahy, Dům umění města Brna a další galerie na grafice výstav a katalogů. V letech 2007–2021 působil jako grafik ve vydavatelství Boomerang.

Od roku 2021 je ve Studiu Najbrt, kde se podílí na přípravě tiskovin a webů.