Tuan Vuong (1992) své bakalářské roky strávil v ateliéru Grafický design 2 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, během kterých stihl absolvovat zahraniční stáž na Peter Behrens School of Arts v Düsseldorfu. Studium završil závěrečnou prací v podobě autorského písma Phonetic. Tato práce byla následně součástí výstavní expozice Bienále Brno 2018 a na podzim téhož roku pak obdržel ocenění Excelentní studentský design v soutěži Národní cena za studentský design. Mimo jiné je také autorem sběratelské emise pamětních listů v podobě českých bankovek, které v současnosti vydává Státní tiskárna cenin.

Magisterské studium navázal v ateliéru Tvorby písma a typografie na pražské UMPRUM, které dokončil diplomovou prací věnující se vizuální studii asijských bister, v rámci které zkoumal jejich specifickou (stereotypní) výrazovou estetiku z hlediska typografie a grafického designu.

Ve studiu působí od roku 2022.