14. Festival krátkých filmů Praha

Klient: Film Servis Festival Karlovy Vary,

Designer: Zuzana Lednická

Písmo: Helvetica Neue,

Typ: Plakát, Festival,

Spolupráce: Václav Jirásek (foto)

Rok: 2019