43. MFF Karlovy Vary

Klient: Film Servis Festival Karlovy Vary,

Designer: Aleš Najbrt

Písmo: Helvetica Neue,

Typ: Plakát, Katalog, Festival,

Spolupráce: Václav Jirásek (foto)

Rok: 2008