Czech Telecom (nerealizováno)

Klient: SPT Telekom,

Designer: Zuzana Lednická, Aleš Najbrt


Písmo: Frutiger,

Rok: 1997