Návrat idiota

Klient: Negativ,

Designer: Zuzana Lednická, Aleš Najbrt

Písmo: Franklin Gothic,

Spolupráce: Dušan Šimánek (foto)

Rok: 1999