Pavel Kosatík: Emil Běžec

Klient: Prostor – architektura, interiér, design,

Designer: Zuzana Lednická

Spolupráce: Václav Chochola (fotografie na obálce)


Písmo: Publico, Founders Grotesk,

Typ: Kniha,

Rok: 2015