Pavel Kosatík: Emil Běžec

Client: Prostor – architektura, interiér, design,

Designer: Zuzana Lednická

Cooperation: Václav Chochola (cover photo)


Font: Publico, Founders Grotesk,

Type: Book,

Year: 2015