Raut

Designer: Aleš Najbrt

Spolupráce: Tono Stano (foto)


Písmo: Autorské,

Typ: Časopis,

Rok: 1991