Raut

Designer: Aleš Najbrt

Písmo: Autorské,

Typ: Časopis,

Spolupráce: Tono Stano (foto)

Rok: 1991