Trask

Klient: Trask,

Designer: Marek Pistora

Art director: Aleš Najbrt

Webdesign: Michael Dolejš

Texty: Michal Nanoru

Spolupráce: Václav Jirásek (foto)


Písmo: Neue Haas Unica,

Typ: Značka,

Rok: 2017


Související práce: