Kunsthalle Praha


Pět let před otevřením Kunsthalle Praha jsme vytvořili logotyp této nové umělecké instituce na Klárově a písmo Kunst se stalo jeho základem a nedílnou součástí budoucího vizuálního stylu orientačního systému i výstav. Písmo navržené Markem Pistorou vychází ze skici německého typografa Jana Tschicholda z roku 1930, tedy ze stejné doby, kdy byla budova bývalé Zengerovy transformační stanice postavena.

Nápad na typografické označení na rohu budovy Kunsthalle Praha vznikl během vývoje logotypu a vizuálního stylu. Neobvyklé řešení je nejen dobře viditelné z různých úhlů, ale stalo se přirozenou součástí specifického tvarosloví budovy. Aplikace na fasádu vyžadovala mnoho úprav a testování, papírových modelů, vizualizací včetně nutného nasílení středových tahů písma Kunst. Výsledný kovový nápis je zcela určitě naší největší realizací typografie ve veřejném prostoru!

2022

Další z kategorie Vizuální identita: