Zdeněk Trinkewitz (1976) vystudoval Polygrafii a Knižní a propagační grafiku na Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické. Dále pokračoval ve studiu na FSS MU a FHS UK, ale oblast grafiky profesně neopustil. Se Studiem Najbrt spolupracuje od roku 2012. Od roku 2017 zároveň působí jako vedoucí ateliéru Designu digitálních médií na VOŠG a SPŠG.