reSITE 2017

Iniciativa reSITE se zabývá „průsečíky mezi designem, veřejnou politikou, kulturou a ekonomikou ve světě, kde stále větší podíl obyvatel žije ve městech” a na takovou křižovatku se vždycky rádi postavíme. Nejviditelnějším výstupem reSITE je každoroční pražská konference, který má letos calvinovský podtitul In/visible City, Ne/viditelné město. Různé více či méně skryté městské infrastruktury tak reprezentují odlišné, technicky nesourodé vrstvy vizuálu. 3D srdce městského hardwaru od Zdeňka Trinkewitze (město jako lidský organismus je klasická paralela – ovšem srdce je taky symbolem pro emoce neboli city!) spočívá na strohém a přitom dost divném písmu Documan Martina Váchy a obrůstá náletovou vegetací z ruky Michala Bačáka. Inzerce se ve městě objevuje už od ledna a tak s nastávajícím jarem postupně houstne a houstne, až na červnové konferenci srdce začne bít doopravdy. 

2017

Další z kategorie Vizuální identita: