Jiří Černický: Dolby Painting

Client: Jiří Černický,

Designer: Marek Pistora


Font: Typewriter, Franklin Gothic,

Type: Book,

Year: 2016