23. Bienále Brno

Designer: Petr Štěpán

Písmo: Raldo,

Typ: Interiér, Plakát, Katalog,

Spolupráce: Studio Hippos (architektura)

Rok: 2008