23. Bienále Brno

Designer: Petr Štěpán

Spolupráce: Studio Hippos (architektura)


Písmo: Raldo,

Typ: Interiér, Plakát, Katalog,

Rok: 2008