Czech 100 Design Icons

Designer: Zuzana Lednická

Spolupráce: Studio Hippos (architektura)


Písmo: Katarine,

Typ: Plakát, Kniha, Výstava,

Rok: 2005