Gregor Hildebrandt

Klient: Kunsthalle Praha,

Designer: Zuzana Lednická, Andrea Vacovská

Písmo: Marek Pistora

Fotodokumentace: Jiří Veselka

Produkce: Pavlína Nebáznivá

Písmo: Autorské, Suisse Intl,

Typ: Exteriér, Interiér, Plakát, Katalog, Výstava, Galerie,

Spolupráce: Studio Gregor Hildebrandt (architektura výstavy), Marek Pistora (písmo), Vojtěch Veškrna (foto dokumentace), Jan Malý (foto dokumentace), Jiří Veselka (foto)

Rok: 2023