dox.cz

Klient: DOX,

Designer: Michael Dolejš

Spolupráce: Solidpixels (web development), Remembership (struktura a analýza), KesselsKramer (vizuální styl)


Písmo: GT Eesti Pro Display,

Typ: Web,

Rok: 2020