dox.cz

Klient: DOX,

Designer: Michael Dolejš

Písmo: GT Eesti Pro Display,

Typ: Web,

Spolupráce: Breezy (web development), Remembership (struktura a analýza), KesselsKramer (vizuální styl)

Rok: 2020