Karel Malich: Cosmic

Klient: Galerie Zdeněk Sklenář,

Designer: Aleš Najbrt

Písmo: Sklonar,

Typ: Kniha, Výstava,

Spolupráce: Federico Díaz (architektura)

Rok: 2014