U Kalendů

Klient: Ambiente,

Art director: Aleš Najbrt

Designer: Andrea Vacovská

DTP: Tomáš Trnobranský

Produkce: Adéla Pěchočová, Michaela Gabriel

Písmo: GT Eesti Pro Display, Boing,

Typ: Exteriér, Interiér, Značka, Web, Restaurace, Obal,

Spolupráce: Jan Zima (foto), Rudolf Netík (architektura), Jakub Cabalka (foto realizací), Daniel Plavečky (písmomalíř)

Rok: 2022