Thomas Ruhller

Designer: Aleš Najbrt

Spolupráce: Briefcase Type Foundry (technická spolupráce)


Písmo: Autorské,

Rok: 2014


Související aktuality: