trask.cz

Klient: Trask,

Designer: Marek Pistora, Michael Dolejš

Spolupráce: Václav Jirásek (foto), Solidpixels (web development)


Písmo: Neue Haas Unica,

Typ: Web,

Rok: 2017


Související práce: