trask.cz

Klient: Trask,

Designer: Marek Pistora, Michael Dolejš

Písmo: Neue Haas Unica,

Typ: Web,

Spolupráce: Václav Jirásek (foto), Breezy (web development)

Rok: 2017


Související práce: