Michal Štěpánek: Nad večerní černí

Client: Michal Štěpánek / Lux publishing,

Designer: Zuzana Lednická

DTP: Jiří Veselka

Cooperation: Nikola Logosová (illustrations)


Type: Poster, Book,

Year: 2020