Czechmania

Client: České centrum Londýn,

Designer: Zuzana Lednická

Cooperation: Salim Issa (photo)


Font: DIN,

Type: Poster,

Year: 2004